Něco něčím | Daliborem Chatrným, hunt kastner, Praha

Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil: Pocta Daliboru Chatrnému, video, 2016

hunt kastner, Praha, 28.5. – 30.7.2016

Dlouhodobým záměrem autorů výstavní koncepce je mapovat sféru působení a vlivu brněnského umělce Dalibora Chatrného (1925–2012), a to jak prostřednictvím vlastních děl, tak i prostřednictvím osobností, se kterými se v průběhu života bezprostředně potkával. Vycházejí z přesvědčení, že význam tohoto umělce spočívá nejen v originalitě a autentičnosti jeho uměleckých děl a projektů, ale také v jeho bezprostředním působení na nejrůznější generace umělců a jiných osobností především v českém prostředí, konkrétně v Brně. Nahlédnou na jeho tvorbu v širších souvislostech jako na vytváření situací, otevřených interakci v kontextu umění, uměleckého školství i v civilním životě.

Kurátoři výstavy: Barbora Klimová & Filip Cenek

hunt kastner
Bořivojova 85
Praha 3 - Žižkov
www.huntkastner.com
út-pá 13-18h, so 14-18h