Dalibor Chatrný - Prostorem, gestem, energií, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

Klatovy_02.jpg

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 2.12.2015 – 31.1.2016

Tvorba Dalibora Chatrného je neobyčejně otevřená různým podnětům, které dokázal vnímat a využít po svém. Pohybovala se na rozhraní mezi
myšlením přírodovědce a intuicí básníka. Jeho experimenty souvisely s progresivními proudy v našem i v zahraničním umění. Přiblížil se několika
směrům, ale s žádným úplně nesplynul. Na to byl jeho přístup příliš svobodný.
Vycházel z komplikované analýzy různých myšlenkových sfér. Uvědomoval si, že mohou navzájem prorůstat a doplňovat zákonitosti platící v
přírodních vědách a pravidla platná v umění. Tím dospěl i k překračování hranic mezi různými tvůrčími oblastmi, například mezi exaktním
zkoumáním různých druhů energií a jejich působením a uplatněním ve výtvarném projevu, mezi přírodními procesy a uměleckou tvorbou, mezi
poezií a její vizuální interpretací.

Kurátor výstavy: Jiří Machalický

www.gkk.cz/cs