Dalibor Chatrný - Jsem prostorem, DU města Brna

D.Ch.-DU2015.jpg

Dům umění města Brna se po deseti letech vrací k prezentaci díla jedné z největších osobností brněnského kulturního dění druhé poloviny 20. století, Dalibora Chatrného. Rozsáhlá retrospektivní přehlídka v roce nedožitých devadesátin autora představí D. Chatrného jako umělce mladého projevu, který dobře rezonuje s progresivními tendencemi současné výtvarné kultury. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, pod vedením kurátora Jiřího Machalického za odborné podpory Ilony Víchové (Oddělení dějin umění Muzea m.Brna) a v diskusi s autorem instalace Jiřím Příhodou a dcerou umělce Danou Chatrnou. Architektonické řešení instalace J. Příhody je inspirováno principy Chatrného tvorby a reaguje na výstavní prostory Domu umění. Prezentaci D. Chatrného v Domě umění lze rovněž chápat jako příspěvek k obecné, široké potřebě návratu k umění šedesátých a sedmdesátých let, k jeho zkoumání a zhodnocení.