Dalibor Chatrný a Pavel Korbička v Galerii Brno

Výstava Prostorem pohybem prezentuje projekt dvou pozoruhodných autorů působících v Brně - Dalibora Chatrného (1925) a Pavla Korbičky (1972). Navzdory generační vzdálenosti těchto umělců se jejich výtvarné uvažování v mnohém přibližuje. Potkává se především v zájmu o průzkum prostoru, jeho kvalit a možností, přičemž vnímání významové podstaty tohoto fenoménu vychází u obou umělců ze společné citlivosti a tou je vědomí prostoru jako základního potenciálu veškerých dějů. Z toho důvodu se zájem obou umělců soustředí na veličiny s prostorem souvisejícími - pohyb a čas - a na ně přirozeně navazující jevy - procesuálnost a dějovost (a výtvarný záznam těchto pochodů).

Více na www.galeriebrno.cz/index2.htm

5. 3–26. 4. 2009