Premiéra dokumentu Kreslen světem Dalibor Chatrný

daliborDokument.jpg

Tisková zpráva

V Centru dokumentární a hudební tvorby Televizního studia Brno České televize natočil režisér Pavel Jirásek dokumentární podobiznu nestora brněnského výtvarného modernizmu Dalibora Chatrného. Pořad vysílá ČT2 v sobotu 26. dubna 2008 ve 21:55 hod.

„Do umělecké scény druhé poloviny dvacátého století patří několik vzácných osobností, jejichž přítomnost není vždy adekvátně zdůrazňována, nicméně mají ve vývoji umění iniciační roli,“ říká režisér dokumentu Pavel Jirásek. „Jednou z těchto osobností je malíř, grafik a neúnavný experimentátor s duší dítěte, Dalibor Chatrný.“
Kulturní historik, scénárista a režisér Pavel Jirásek se věnuje kulturním tématům pravidelně v magazínech ČT. Např. ve Stylu (magazín o designu, architektuře a životním stylu) či všestranné Kultuře.cz. Dokument o Daliboru Chatrném je dalším dokumentem autora, který dokáže výrazně a programově těžit z brněnského kulturního prostředí a zdá se, že mimořádně úspěšně. Mnohé jeho předchozí dokumenty věnované významným brněnským osobnostem a tématům (Karel Absolon, Uprostřed průmyslového věku, Hudební ghetto Brno) získaly nejvyšší vavříny. Také dokument o Daliborovi Chatrném využívající jak filmové archivy tak i současné zachycení svérázu zralého umělce slibuje být intenzivní a sugestivní obrazovou výpovědí o celoživotní umělecké práci.

  • Režie a scénář: Pavel Jirásek
  • Dramaturg: Karel Fuksa
  • Kamera: Petr Vejslík, Jiří Kovář
  • Střih: Pavel Stříbrný
  • Stopáž: 52 min.

DALIBOR CHATRNÝ – brněnský grafik a malíř, autor instalací, projektů a konceptů

Dalibor Chatrný (*28. srpna 1925 v Brně)

Po studiích na Pedagogické fakultě u profesorů Cyrila Boudy a Miloše Salcmana (1945-1949) a na pražské Akademii výtvarných umění u Vojtěcha Silovského se vrátil do Brna, kde působil tři desetiletí jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. V letech 1990 - 1992 vedl ateliér grafiky na pražské Akademii výtvarných umění, poté učil v ateliéru konceptuálních tendencí brněnské FAVU a svoji pedagogickou dráhu zakončil na katedře scénografie brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Patřil vždy k úspěšným a oblíbeným pedagogům, pro které zájem o studenta nekončil jeho absolutoriem.

Jeho vlastní tvorba je rozsáhlá a značně členitá. Poté, co si osvojil bravurní techniku v malbě, kresbě i grafice, vstoupil na cestu nekončícího experimentu. Velmi brzy se dostal přes stylizované figurální náměty ke znaku a nepředmětnému vyjadřování. Počátkem šedesátých let se věnoval strukturální malbě. Svůj výtvarný projev postupně minimalizoval v duchu nové citlivosti. Na konci šedesátých let začíná čím dál více převládat jeho konceptuální myšlení, které uplatňuje v tvorbě kovových plastik, v experimentech s magnetickým polem a v sedmdesátých letech také při akcích a land-artu. Konceptuální jsou rovněž sémantické kresby a malby, které se v cyklech objevují od počátku sedmdesátých let. Průkopnické jsou Chatrného audiovizuální projekty, které vytváří spolu se skladatelem Aloisem Simandlem Piňosem.

Význam Dalibora Chatrného pro české umění spočívá také v jeho iniciační roli. Stál u zrodu významných tvůrčích a dalších progresivních aktivit.

Za svoji činnost byl vyznamenán řadou profesních i občanských ocenění, jako například Cena Vladimíra Boudníka, Cena Michala Ranného, Cena města Brna, Cena ministerstva kultury.